Förnya

  1. Kontrollera att du har minst avgiften för årets medlemsavgift på ditt hoppkonto.
    Annars, betala in den på bankgiro nr: 633-0781.
    Märk inbetalningen med namn och certifikat nummer. 
  2. Gå in på Svenska Fallskärmsförbundet och ansök om din licens.
  3. Är du ny hoppare på SFK eller ansöker om en ny behörighet, då skickar du ett mail till Chefsinstruktören och berättar vem du är.
    Sökte du en ny behörighet så måste du visa för CI att du uppfyller kraven på den nya behörigheten.
  4. Vänta snällt på att CI, Kassören och RI går igenom din ansökan och godkänner den.
Avgiften för 2016 är 2900 kr.